Hvordan virker EndoTherm?

Hvordan virker EndoTherm

Vand har en høj overfladespænding forårsaget af hydrogenbinding. Overfladespænding er en egenskab ved væsker, der kommer til udtryk i overfladen.

Høj overflade spænding
Væskens molekyler tiltrækker hinanden, hvilket skaber sammenhængskraft, som ved væskens overflader skaber en overfladespænding. Vand har en forholdsvis stærk overfladespænding, da positivt ladede hydrogenatomer i vandmolekylerne danner hydrogenbindinger med negativt ladede oxygenatomer i andre vandmolekyler.

Type element sammensætning

En hydrogenbinding i vand er den elektrostatiske attraktion mellem et hydrogen (H) atom og et oxygen (O), der ikke allerede er kovalent bundet. Dette giver vand en høj overfladespænding sammenlignet med andre væsker.

formel

Et vandmolekyle kan danne 4 hydrogenbindinger med 4 andre vandmolekyler.

Høj overflade spænding

På grund af vandets høje overfladespænding opnås der ikke optimal termisk kontakt mellem varmt vand og radiatorens overflade.

EndoTherm reducerer vandets overfladespænding med op til 60%, derfor vil påfyldning af EndoTherm forbedre termisk kontakt og øge varmeoverførselshastighed samt hele varmesystemets effektivitet.

EndoTherm kan bruges i alle lukkede vandbaserede varmesystemer:

  • Combi og konventionelle kedler.
  • Systemer drevet af naturgas, olie, biomasse og elektricitet.
  • Systemer med radiatorer, luftbehandlingsenheder, ventilatorspoleenheder og gulvvarme
  • Jordvarme varmepumper, luftvarme varmepumper, fjernvarme
  • Afkølede varmesystemer.